44,00  30,00  με ΦΠΑ
42,00  25,00  με ΦΠΑ
38,50  35,00  με ΦΠΑ
45,00  40,00  με ΦΠΑ
32,00  17,00  με ΦΠΑ