59,50  46,00  με ΦΠΑ
65,50  48,00  με ΦΠΑ
45,00  36,00  με ΦΠΑ
60,00  40,00  με ΦΠΑ
46,00  30,00  με ΦΠΑ